woensdag 20 juni 2018

Drukproeven

Momenteel ben ik de drukproeven van mijn Friezenboek of Friese Portretten: een Vlaming ontdekt Friesland aan het nalezen en verbeteren. Hier en daar voeg ik ook nog een extra foto bij. Normaal verschijnt het boek in de loop van augustus/september.
Daarnaast zit ik te lezen in de stijlvolle en lezenswaardige biografie van Thorbecke van de hand van Remieg Aerts.

zondag 3 juni 2018

Father Charles Coughlin

Vandaag legde ik de laatste hand aan mijn biografisch opstel over de Amerikaanse priester Charles Coughlin. Het is bestemd voor het tijdschrift Tekos.
Father Coughlin was in het interbellum zowat de meest bekende radiospreker van de Verenigde Staten van Amerika. Aanvankelijk steunde hij president Roosevelt en zijn New Deal. Later werd Coughlin een van zijn ferventste tegenstanders. Met zijn gouden stem bereikte hij een luisterpubliek van ruim veertig miljoen Amerikanen. Hij ontpopte zich als een groot voorstander van Mussolini en Franco en hun fascistische regimes. Vanaf 1939 maakten het Witte Huis, de FBI en het Amerikaanse episcopaat van alle wettelijke middelen gebruik om de radiopriester monddood te maken. In april 1942 slaagden ze in hun opzet. Voor mij was zijn levensloop een ontdekking.

donderdag 31 mei 2018

Uitverkocht

Vandaag het laatste exemplaar van de Leo Vindevogel-biografie verkocht. In 2013 aanschouwde het boekwerk het daglicht.

vrijdag 25 mei 2018

Pyke Koch bis

Zopas het nieuwe jaarboek Joris van Severen, deel 22 in de reeks, mogen ontvangen met hierin mijn geïllustreerd (in kleur) opstel over Pyke Koch (p. 85-96). Andermaal een dossier dat afgewerkt is.

donderdag 24 mei 2018

Amerikaans historicus Richard Pipes overleden

Eerder deze maand, op 17 mei, overleed op 94-jarige leeftijd, de Amerikaanse historicus Richard Pipes in Cambridge (Massachusetts). In de Vlaamse pers vonden we hierover geen gebenedijd woord.
Hij werd geboren op 11 juli 1923 in het Poolse deel van de Duitse provincie Silezië. Op 16-jarige leeftijd beleefde hij de bezetting van Warschau door Duitse militaire eenheden. Tevens het signaal voor zijn ouders, van joodse komaf, om hun heil elders te gaan zoeken. Via Italië kwam de familie in de Verenigde Staten terecht waar ze in 1943 allen tot Amerikaanse staatsburgers beëdigd werden.
Richard studeerde geschiedenis aan de Harvard universiteit waar hij later, tussen 1958 en 1996, een benoeming als professor kreeg.
Professor Pipes specialiseerde zich in de Russische geschiedenis en het communisme waarover hij zo'n twintigtal gezaghebbende boeken schreef. Hiervan werden er slechts twee in het Nederlands vertaald. Steeds betoogde hij dat het Sovjet-communisme gewoon een voortzetting was van het tsarenregime maar met andere middelen en personen. Met deze stelling kwam hij onder meer in botsing met de schrijver Alexander Solzjenitsyn, die een duidelijke breuk zag tussen beide stelsels. Ook voorspelde Pipes al in de jaren 1950 de ondergang van het Sovjet-systeem. In 1980 werd hij tot speciaal adviseur inzake de USSR van president Ronald Reagan benoemd. Pipes' gloriemoment kwam in 1991 toen de Sovjet-Unie implodeerde.

donderdag 17 mei 2018

Memoires van Hans-Peter Schwarz

Zopas tekende ik in op de te verschijnen memoires van de Duitse journalist en publicist Hans-Peter Schwarz die verleden jaar overleed. De memoires Von Adenauer zu Merkel: Lebenserinnerungen eines kritischen Zeitzeugen zullen meer dan 700 blz. tellen en verschijnen eind deze maand.
Schwarz is de verdienstelijke biograaf van onder meer Ernst Jünger ("de conservatieve anarchist"), Konrad Adenauer (in twee flinke boekdelen) en van Helmut Kohl.
Zijn laatste boek verscheen enkele maanden voor zijn heengaan en draagt als titel Die neue Völkerwanderung nach Europa: über den Verlust politischer Kontrolle und moralischer Gewissenheiten. In dat boek zette Schwarz zich scherp af tegen de migratiegolven die Duitsland in 2015 overspoelden en het "Wir schaffen das"-beleid van Merkel.

vrijdag 4 mei 2018

Uitdagingen voor de politiek biograaf

Foto ADVN
Gistermiddag vond op de Kulak in Kortrijk een colloquium plaats gewijd aan de politieke biografie. Zo'n negentig deelnemers tekenden present. Sprekers waren Luc Boeva, Dieter Vandenbroucke, Anne-Marie Mreijen, Lode Wils, Bruno Cheyns en ikzelf. Het colloquium vond plaats ter gelegenheid van de schenking van een deel van mijn archief aan het ADVN waar een fonds op mijn naam gevestigd is.
Alles, buiten de geluidsinstallatie, verliep vlot. Achteraf was er een druk bijgewoonde receptie aangeboden door het ADVN en de Kulak.