zondag 22 september 2019

De rode zomer van 1919

Wist u dat de zomer van 1919 geboekstaafd staat als de "rode zomer van 1919", en dat niet alleen in Duitsland. Veel landen hadden die zomer af te rekenen met stakingen, arbeidersopstanden en onlusten.
In Peking protesteerden duizenden studenten tegen de bijzonder nadelige gevolgen van het verdrag van Versailles voor China. Door deze vernederende behandeling radicaliseerden heel wat Chinezen naar extreem-linkse standpunten. Onder hen ook Mao Zedong en Zhou Enlai, de toekomstige leiders van de Chinese communisten. In Groot-Brittannië waren de onlusten dermate heftig dat Winston Churchill voor een bolsjewistische revolutie vreesde.
Ook de Verenigde Staten van Amerika hadden af te rekenen met ernstige arbeiders- en rassenconflicten. Men nam er evenwel drastische tegenmaatregelen. Tot aan het begin van de jaren 1920 liet de regering na een bijzonder kort proces zo'n 20.000 anarchisten, herrieschoppers, linkssocialisten en communisten naar de jonge Sovjet-Unie deporteren. Ze kregen een enkele reis richting Moskou.

vrijdag 13 september 2019

Gabriël 'Gaby' Verbeke is niet meer

Vanmorgen vond in de Kortrijkse Sint-Elisabethkerk de uitvaart plaats van Gabriël (voor de vrienden 'Gaby') Verbeke plaats. Hij overleed thuis op 7 september 2019 op haast 82-jarige leeftijd. Tijdens zijn actieve loopbaan was Gaby achtereenvolgens leraar aan het Klein Seminarie van Roeselare en vervolgens aan het Sint-Amandscollege van Kortrijk.
Het meest bekend stond hij als geschiedschrijver van de Tweede Wereldoorlog. Hij schreef zowel over de collaboratie als over het verzet, en dat vanuit een onafhankelijke geest. Zijn bekendste boek was zonder twijfel zijn monografie over de Oostfrontvrijwilligers uit het arrondissement Roeselare-Tielt dat in 1995 verscheen, en op een ruim publiek kon rekenen. Steeds stond Gaby paraat om een behulpzame hand uit te reiken naar belangstellende historici. Zelf voerde ik een reeks aangename en verrijkende gesprekken met hem. Zijn enthousiasme voor een bepaald onderwerp werkte vaak aanstekelijk. Na zijn pensionering verbleef hij samen met zijn gastvrije echtgenote vaak maandenlang in hun huis in de Provence.
Aan Monique en de kinderen bied ik hierbij mijn innige deelneming aan.

dinsdag 3 september 2019

Scheurkalender WOII

Normaal koop ik jaarlijks de degelijke en lezenswaardige scheurkalender uitgegeven door het tijdschrift Historisch Nieuwsblad. Voor 2020 is er alvast als extra een speciale editie voorzien. Namelijk een scheurkalender uitsluitend gewijd aan de Tweede Wereldoorlog. Veel aandacht wordt er besteed
aan de gebeurtenissen in Nederland maar daarnaast komt ook het oorlogsgebeuren buiten Nederland ruimschoots aan bod.
Ik weet nu niet of deze kalender eenmalig zal zijn, of de eerstkomende jaren herhaald zal worden. In elk geval stelde ik vast dat deze kalender, zoals hiernaast afgebeeld, haast uitverkocht is. Ik wilde dat toch wel even meedelen.

woensdag 28 augustus 2019

Censuur op IJzerwake

Mijn stand in de rode circustent
Zondag ll. nam ik nog eens deel aan IJzerwake; ditmaal ook met een eigen stand. Belevenissen en ontmoetingen alom. En daar bovenop die gruwelijke bloedhitte.
Vanuit mijn stand kon ik volop de schransende flaminganten etc. gadeslaan. Daar zag ik letterlijk het "erst das Fressen und dann die Moral" van Bertold Brecht in beeld gebracht. Helaas is de behoefte van de meeste flaminganten etc. naar geestelijk voedsel beduidend minder te noemen. Ja, Vlamingen zijn geen lezend volk en dat in tegenstelling tot onze Noorderburen en de Scandinaviërs.
De poster staat op de achtergrond
Tevens werd ik als standhouder in de vroege uren tot twee maal toe geconfronteerd met de 'veiligheidsdienst' van IJzerwake, die me vriendelijk maar dwingend vroeg de A3-poster van de cover van mijn boek over Hubert Borremans te verwijderen. Immers "VTM loopt rond met een ploeg en ze zouden dat SS-uniform wel eens in beeld kunnen brengen". Ik trachtte uit te leggen dat het hier om een Oostfrontvrijwilliger ging. Tot twee maal toe weigerde ik het portret te verwijderen. Een mogelijkheid tot gratis reclame laat je toch niet zo maar voorbijgaan. Onmiddellijke werd ik ook door enkele goede vrienden bijgesprongen. Incident gesloten. VTM nergens gezien in de grote tent, waar onder meer mijn stand opgesteld stond.
Toch geeft een en ander wel te bedenken van de tegenwoordige mentaliteit ook op IJzerwake, waar tot enkele jaren geleden de Oostfronters tot het vaste patrimonium behoorden en apart begroet werden. Tot wat de dwingelandij van het politiek correct-gedoe al niet leiden kan. Ook nu dus bij een organisatie als IJzerwake. De rest van de dag verliep in peis en vrede.

zondag 18 augustus 2019

De zonen van Reimond Tollenaere

Tijdens de afgelopen dagen schreef ik een artikel over Reimond Tollenaere en zijn drie zonen (Jan, Piet en Bart). De jongens hebben hun vader nooit bewust gekend maar dat betekent niet dat ze over hun vader geen eigen opinie hebben/hadden. De bijdrage is bestemd voor een boek dat onder de voorlopige titel "Mijn papa was een nazi" dit jaar nog bij een Nederlandse uitgeverij zal verschijnen.
Inmiddels zucht intellectueel Vlaanderen onder een oeverloze discussie over het eventueel tot stand brengen van een geschiedeniscanon, en het plotse fenomeen van 'collaboratievlaggen'. De term alleen al zegt voldoende over het niveau van deze laatste discussie.

dinsdag 6 augustus 2019

Hans-Peter Schwarz

Deze warme tot hete zomerweken breng ik hoofdzakelijk al lezende door. Ideaal om heel wat achterstallige lectuur in te halen. Tussendoor schrijf ik een stuk of wat recensies die hoofdzakelijk voor digitale publicaties als KTV en Doorbraak.be bestemd zijn; aan dat laatste orgaan zal ik mijn medewerking in de toekomst uitbreiden. Hoe dat komt, vertel ik wel nog eens.
Veel plezier had ik aan de lectuur van de levensherinneringen van professor, publicist en biograaf Hans-Peter Schwarz (1934-2017), verschenen onder de titel Von Adenauer zu Merkel. Schwarz is niet alleen de biograaf van Konrad Adenauer en Helmut Kohl maar schreef onder meer ook een geschiedenis van de 20ste eeuw aan de hand van zijn lectuur van politieke thrillers.
Boeiend zijn ook de bladzijden waarin Schwarz verhaalt hoe zijn boeken tot stand kwamen en het schrijfproces vorderde. Belangrijk was telkens een goede voorbereiding en planning, waaraan hij zich ook hield. Voor mij leerrijke lectuur.

woensdag 24 juli 2019

Zomerreeks

Terwijl momenteel op doorbraak.be mijn zomerreeks "De eindeloze Eerste Wereldoorlog: omwentelingen in Oost-Europa, 1918-1923" gepubliceerd wordt, tracht ik het hoofd koel te houden. Makkelijker geschreven dan gedaan. Bij temperaturen boven de 25°C is schrijven voor me een schier onmogelijke taak. Gelukkig heb ik nog voldoende lectuur in huis.