dinsdag 12 november 2019

Dertiende Bulletin Tweede Wereldoorlog

Zopas verscheen het Dertiende Bulletin Tweede Wereldoorlog bij uitgeverij Aspekt. Het vorige Bulletin verscheen vier jaar geleden. Door allerlei omstandigheden en personeelswissels kon het nu pas verschijnen.
Het nieuwe deel bevat twee bijdragen van mijn hand. Enerzijds een artikel over de pantserslag van Bautzen, gelegen op 50 km ten oosten van Dresden, in april 1945
waar de Duitse Wehrmacht het 2de Poolse leger een verpletterende nederlaag toediende. De Polen hadden de pech dat ze geleid werden door generaal Swierczewski, een drankorgel van formaat die het ene onzinnige bevel na het andere uitgaf. Decennialang werd deze alcoholist in Polen als een held gevierd, en stond zijn beeltenis op bankbiljetten afgedrukt.
Anderzijds pleegde ik een korter artikel over "die Ratte" een Duits megapantserproject dat nooit van de tekentafel kwam. Een superzware pantser bewapend met scheepsartillerie dat bedoeld was als een 'slagschip' op land. Voorzien was dat de Rat duizend ton zou gewogen hebben. Minister van Bewapening en Munitie Albert Speer schrapte dit waanzinnige project.
Verder in dit jaarboek onder meer veel aandacht aan de islam-vrijwilligers bij de Waffen-SS.

maandag 11 november 2019

Publicatie Groningen

Oorspronkelijk was ik van plan om mijn tiende en laatste publicatie in de reeks Altringer-brochures te wijden aan de Groninger Beweging. Nu zie ik daarvan af. Gezien de eerder magere verkoopresultaten van mijn Friesland-boek ben ik tot de vaststelling gekomen dat Vlamingen niet bepaald geïnteresseerd zijn in het wel en wee van andere volksnationale bewegingen en groepen.
In de plaats zal ik deze tiende brochure wijden aan een korte historiek van de oud-Oostfrontersverenigingen na 1945 in Vlaanderen.

donderdag 31 oktober 2019

"De Ayatollah van Vlaanderen"

Vandaag is er op de webstek van doorbraak.be een interview verschenen met Frans-Jos Verdoodt, de gewezen directeur van het eerbiedwaardige ADVN. Het interview handelt hoofdzakelijk over priester-schrijver Cyriel Verschaeve, die binnenkort zeventig jaar geleden in Solbad-Hall (Oostenrijk) overleed.
De nochtans erudiete Verdoodt noemt hem spottend-sarcastisch in het interview "de Ayatollah van Vlaanderen" en "de opperste Geestelijke Leider van Vlaanderen". We zijn geenszins gewend dat Verdoodt, die anders zijn woorden steeds zorgvuldig wikt en weegt, zich bedient van dergelijk, polemisch en pamflettair woordgebruik. Maar tegenover Verschaeve lijkt tegenwoordig alles toegestaan. De man kan zich toch niet meer verweren en zijn schaarse medestanders houden zich in deze onverdraagzame tijden liever gedeisd.
Nu ik hoop maar dat de sprekers zich weten te beheersen op het aanstaande colloquium op 9 november in Alveringem, en zich onthouden van onhistorisch woordgebruik. We hoeven niet nog eens te horen dat het ongehoord is dat vandaag de dag nog steeds straatnamen de naam van Verschaeve dragen. Laat dat maar over aan journalisten à la Reynebeau en bepaalde politici.

maandag 21 oktober 2019

Kontich, Reimond Tollenaere, collaboratie in Poperinge...

Gisteren vond in Kontich door de zorgen van Edwin Truyens en zijn ploeg de jaarlijkse Boekenbeurs Vlaamse Beweging plaats. Er was wat minder volk dan het vorige jaar, maar de gesprekken en de kwaliteit van het aangeboden materiaal waren er niet minder om. Ik kocht onder meer een schitterende affiche uit 1942 over de Kinderlandverschickung. Voor mij een mooie aanwinst. Een goede kennis beloofde me foto's van het 'graf' van Reimond Tollenaere in Novgorod. Ik zal ze kunnen opnemen in mijn nieuw nog te schrijven boek over Reimond Tollenaere, als grondlegger van het Vlaamsch Legioen. Te verschijnen in 2021.
Vandaag was ik weer eens in Antwerpen om in het ADVN de eerste vergadering van de adviesraad van de toekomstige Digitale Encyclopedie van de Vlaamse Beweging bij te wonen. Met name spraken we over het raamartikel dat aan de collaboratie gewijd zal worden. Persoonlijke kennismaking met onder meer Koen Aerts en Nico Wouters.
Tussendoor ook nog bezoek gekregen van vriend Kristof Papin. We spraken vooral over zijn nieuw te verschijnen boek over collaboratie en repressie in Groot-Poperinge. Kristof boorde een hele reeks nieuwe bronnen aan, meer dan er in het boek Opa was een nazi vermeld staan. Het geheel ziet er veelbelovend uit. Het boek verschijnt op Sinterklaasdag. Meer info op collaboratiepoperinge@gmail.com

zondag 6 oktober 2019

Karstjäger

Eind september zette ik een punt achter mijn ruime bijdrage over de Kortrijkse Oostfronters. Nog dit jaar zal het artikel in het heemkundig tijdschrift De Leiegouw verschijnen. Het artikel schreef ik vooral aan de hand van de verhandeling (Universiteit Gent), die mijn neef Simon Augustyn aan het onderwerp wijdde.
Na een weekje van ontspannende lectuur begin ik vandaag aan mijn boek over de Karstjäger of de 24. Waffen-SS-Gebirgsdivision Karstjäger, die tussen 1943 en 1945 actief waren als anti-partizanenstrijders in het huidige Slovenië, het centrum van het Karstgebergte met zijn talloze grotten en ondergrondse tunnels.
Het boek zal in het voorjaar bij uitgeverij Aspekt verschijnen.

zondag 22 september 2019

De rode zomer van 1919

Wist u dat de zomer van 1919 geboekstaafd staat als de "rode zomer van 1919", en dat niet alleen in Duitsland. Veel landen hadden die zomer af te rekenen met stakingen, arbeidersopstanden en onlusten.
In Peking protesteerden duizenden studenten tegen de bijzonder nadelige gevolgen van het verdrag van Versailles voor China. Door deze vernederende behandeling radicaliseerden heel wat Chinezen naar extreem-linkse standpunten. Onder hen ook Mao Zedong en Zhou Enlai, de toekomstige leiders van de Chinese communisten. In Groot-Brittannië waren de onlusten dermate heftig dat Winston Churchill voor een bolsjewistische revolutie vreesde.
Ook de Verenigde Staten van Amerika hadden af te rekenen met ernstige arbeiders- en rassenconflicten. Men nam er evenwel drastische tegenmaatregelen. Tot aan het begin van de jaren 1920 liet de regering na een bijzonder kort proces zo'n 20.000 anarchisten, herrieschoppers, linkssocialisten en communisten naar de jonge Sovjet-Unie deporteren. Ze kregen een enkele reis richting Moskou.

vrijdag 13 september 2019

Gabriël 'Gaby' Verbeke is niet meer

Vanmorgen vond in de Kortrijkse Sint-Elisabethkerk de uitvaart plaats van Gabriël (voor de vrienden 'Gaby') Verbeke plaats. Hij overleed thuis op 7 september 2019 op haast 82-jarige leeftijd. Tijdens zijn actieve loopbaan was Gaby achtereenvolgens leraar aan het Klein Seminarie van Roeselare en vervolgens aan het Sint-Amandscollege van Kortrijk.
Het meest bekend stond hij als geschiedschrijver van de Tweede Wereldoorlog. Hij schreef zowel over de collaboratie als over het verzet, en dat vanuit een onafhankelijke geest. Zijn bekendste boek was zonder twijfel zijn monografie over de Oostfrontvrijwilligers uit het arrondissement Roeselare-Tielt dat in 1995 verscheen, en op een ruim publiek kon rekenen. Steeds stond Gaby paraat om een behulpzame hand uit te reiken naar belangstellende historici. Zelf voerde ik een reeks aangename en verrijkende gesprekken met hem. Zijn enthousiasme voor een bepaald onderwerp werkte vaak aanstekelijk. Na zijn pensionering verbleef hij samen met zijn gastvrije echtgenote vaak maandenlang in hun huis in de Provence.
Aan Monique en de kinderen bied ik hierbij mijn innige deelneming aan.