maandag 14 mei 2012

Karl Lueger weg, Stalin blijft

Karl Lueger (1844-1910) was vanaf 1897 en dat tot aan zijn overlijden burgemeester van Wenen. Onder zijn burgemeesterschap werden er in de hoofdstad van de Oostenrijkse-Hongaarse dubbelmonarchie grondige veranderingen doorgevoerd. Hij zorgde onder meer voor een stedelijke gas- en elektriciteitsvoorziening, zorgde voor een elektrische tram, diverse sociale maatregelen zoals pensioenen voor weduwen en hun kinderen en een degelijke opvang van wezen. Zoals miljoenen andere burgers in die tijd in de veelvolkerenstaat was hij ook een uitgesproken antisemiet. Pittig detail. Tijdens Luegers burgermeesterschap vertoefde ene Adolf Hitler in zijn stad.
Na zijn overlijden kreeg een deel van de grote ring van Wenen zijn naam. Nu komt daar plots verandering in. De huidige politiek-correcte groen-rode coalitie die de stad bestuurt, zal dat deel van die ring een nieuwe naam geven. De Dr. Karl Lueger Ring zal nog dit jaar herdoopt worden in het banale Universitätsring. De voortzetting van de Luegerring blijft de naam van Karl Renner dragen, hoewel de man een voorstander van de Anschluss was, de aanhechting van Oostenrijk bij Hitler-Duitsland. Maar ja, Renner was een socialist en die kun je toch moeilijk zijn straatnaam ontnemen. Verder blijft Wenen als een van de laatste Europese hoofdsteden ook een Stalinstraat bezitten.