zondag 19 april 2015

Mijn vijftigste boek

Vanmiddag vond in intieme kring de voorstelling plaats van mijn vijftigste boek: Vlamingen aan de Narva. In 1985 publiceerde ik samen met wijlen Kris Barrezeele mijn eerste boek Vlaamse Portretten, deel 1. Het boek verscheen bij de door Kris gerunde uitgeverij De Nederlanden. Sindsdien legde ik een lange weg af.
Donderdag ll. bezorgde Perry Pierik van uitgeverij Aspekt me een aantal exemplaren. Het boek kost officieel 18,95€. Binnenkort bezorg ik mijn lezers een afzonderlijke folder met daarin de nodige gegevens, alsook over mijn volgende boek Jugendbataillon Langemarck.