zondag 16 september 2012

Nieuwe Katyn-documenten gepubliceerd

Afgelopen week gaf het nationaal archief van de Verenigde Staten meer dan duizend nieuwe documenten over Katyn vrij. In april en mei 1940 vermoordden Sovjet-agenten op bevel van Stalin meer dan 22.000 vooral Poolse officieren, die begraven werden in de wouden van Katyn nabij de stad Smolensk. De massagraven werden in april 1943 ontdekt, en door de Duitse bezetter propagandisch uitgebuit.
Uit deze thans vrijgegeven documenten blijkt dat Amerikaanse diplomaten en politici al van in het prille begin ervan op de hoogte waren, dat de Sovjets de daders waren. Ze zwegen echter en hielden de zaak geheim om de goede betrekkingen met Stalin niet in gevaar te brengen.
Over de zaak Katyn schreef ik in mijn (uitverkochte) brochure Professor Speleers en Katyn (2011).