donderdag 20 september 2012

Cyriel Moeyaert te boek gesteld

Zopas publiceerde vriend Wido Bourel een netjes uitgegeven huldebrochure gewijd aan priester Cyriel Moeyaert. Al meer dan een halve eeuw is de thans 92-jarige Cyriel actief in Frans-Vlaanderen. Zijn verzameling die hij hierover aanlegde, is dan ook gigantisch. Als de weersomstandigheden het enigszins toelaten, trekt de gewezen inspecteur Nederlands er nog steeds met zijn fototoestel op uit. Gezien zijn functie hoeft het ons dan ook niet te verbazen dat hij een van de promotors is van het Nederlands en de streektaal in Zuid-Vlaanderen. Het was ook bij Cyriel, toen hij nog in Ieper woonde, dat ik de uit Kaaster afkomstige Zuid-Vlaming Wido leerde kennen. Op de foto hiernaast ziet u beiden staan ten huize van Cyriel Moeyaert in Sint-Jan-ter-Biezen bij Watou. De brochure Cyriel Moeyaert: in de taaltuin van mijn vaderen is dan ook een terechte hulde. Informatie www.widopedia.eu
Cyriel Moeyaert leerde me trouwens vanaf 1978 kennismaken met Frans-Vlaanderen. Jarenlang begeleidde ik hem op zijn vele tochten door de regio, en tientallen keren was ik zijn helper op even zoveel diavoorstellingen. Daarna was hij gedurende enkele decennia de man die mijn teksten op stijl en spelling nalas. Een ge-engageerd priester-leraar zoals er nog maar weinig zijn.

zondag 16 september 2012

Nieuwe Katyn-documenten gepubliceerd

Afgelopen week gaf het nationaal archief van de Verenigde Staten meer dan duizend nieuwe documenten over Katyn vrij. In april en mei 1940 vermoordden Sovjet-agenten op bevel van Stalin meer dan 22.000 vooral Poolse officieren, die begraven werden in de wouden van Katyn nabij de stad Smolensk. De massagraven werden in april 1943 ontdekt, en door de Duitse bezetter propagandisch uitgebuit.
Uit deze thans vrijgegeven documenten blijkt dat Amerikaanse diplomaten en politici al van in het prille begin ervan op de hoogte waren, dat de Sovjets de daders waren. Ze zwegen echter en hielden de zaak geheim om de goede betrekkingen met Stalin niet in gevaar te brengen.
Over de zaak Katyn schreef ik in mijn (uitverkochte) brochure Professor Speleers en Katyn (2011).

zondag 9 september 2012

IJslanders in de Waffen-SS

 Sinds een poosje zoek ik informatie over de vier of vijf IJslanders die als vrijwilligers bij de Waffen-SS dienst deden. De meest opvallende onder hen was wel Björn Sveinsson Björnsson (1909-1998), de zoon van de eerste IJslandse president (vanaf 1944) Sveinn Björsson. Zie afbeelding op postzegel. Merkwaardig detail: bij hun terugkeer in IJsland werd geen enkele Waffen-SS'er gerechtelijk vervolgd. Alle gegevens, alsook illustraties zijn welkom. 

Vindevogel oorlogsburgemeester

Vandaag kon ik een punt zetten achter het twaalfde hoofdstuk van de Leo Vindevogel-biografie. In de laatste paragraaf beschreef ik de omstandigheden waarin hij tot burgemeester van Ronse benoemd werd. Op 2 januari 1941 volgde dan zijn benoeming door de toenmalige gouverneur van Oost-Vlaanderen, Joseph de Vos. Met het volgende hoofdstuk ga ik in de tweede helft van deze maand aan de slag. Daarin komen de jaren 1941 en 1942 aan bod. Jaren van succes en ook van toenemende spanningen in Ronse en omgeving.