zaterdag 23 september 2017

Herleving van Oswald Spengler

Vooral in Nederland is Oswald Spengler aan een nieuw leven begonnen. In oktober verschijnt alvast bij uitgeverij Boom de vertaling van zijn magnum opus Ondergang van het Avondland in twee flinke boekdelen van 1200 bladzijden samen. In het jongste nummer (21 september 2017) van De Groene Amsterdammer is het titelverhaal gewijd aan Spenglers werk. In twee essays gaan Chris van der Heijden en Marijn Kruk na welke betekenis Spengler nog heeft voor de actuele situatie vandaag. Opmerkelijk is dat zowel conservatieven als radicale moslims garen spinnen bij het gedachtegoed van de Duitse cultuurfilosoof.