donderdag 27 oktober 2016

Joris van Severen in The Times Literary Supplement

Zopas rondde ik mijn artikel voor het Joris van Severen-jaarboek 2017 af. Mijn bijdrage handelt over de ophefmakende recensie die op 10 november 1966 in het gezaghebbende boekenblad The Times Literary Supplement verscheen. In Vlaams-nationale en Verdinaso-kringen werd toen met een beschuldigende vinger naar Mark Grammens, hoofdredacteur van De Nieuwe, gewezen. Wist men toen dat de eigenlijke schrijver van het lange stuk Oxford-professor en francofiel Richard Cobb was. Pas na diens overlijden
kwam de waarheid aan het licht. Over dat alles en nog veel meer handelt mijn artikel.
Inmiddels bezorgde mijn Kortrijkse drukker me de nieuwe Leesfolder, nr. 6 in de reeks, handelend over Ottomar Anton. Alsook mijn nieuwe Altringer-brochure (nr. 7) over de Gentse filosoof en professor Herman de Vleeschauwer. Beide publicaties worden begin volgend jaar verspreid.

maandag 17 oktober 2016

Ruilbeurs Kontich

In opvolging van de Vlaamse Ruilbeurs van Nijlen vond gisteren de eerste Ruilbeurs in Kontich plaats. Edwin Truyens en zijn mensen hadden alles goed geregeld en klaargezet. De zaal was volledig bezet. Enkel de kooplustigen en verzamelaars dienen nog de weg naar Kontich te vinden. Daar waar het in de voormiddag vrij druk was, verflauwde de belangstelling na de middag wat. Wellicht zat het bijzonder mooie herfstweer hiervoor tussen. Heel wat Vlamingen gaan graag op zondag eens wandelen om achteraf een terrasje te doen. Het is inderdaad al een jarenlange traditie dat de zondagen van Nijlen en nu ook Kontich gezegend worden met mooi weer.
In elk geval was ik tevreden deze eerste Vlaamse boekenbeurs in Kontich bijgewoond te hebben. De Vlaamse Ruilbeurs is na jaren niet alleen een beurs maar ook een sociaal trefpunt om vrienden en kennissen weer eens te ontmoeten of om nieuwe contacten te leggen.

zondag 2 oktober 2016

Nieuwe Encyclopedie van Friesland

Zopas ontving ik de nieuwste editie van de Nieuwe Encyclopedie van Fryslân. Een schitterende uitgave in vier kloeke boekdelen. In totaal bevatten de boeken 3000 blz., 11.000 trefwoorden en meer dan 1100 illustraties in kleur. Je kunt er letterlijk alles in vinden wat van dicht of van ver met Friesland te maken heeft. Hoofdredacteur van de hele onderneming die zeven jaar voorbereiding vergde, was Meindert Schroor. Medewerkers waren onder meer Klazien Schroor-Dijkstra, K.F. Gildemacher, Jelle Krol, G.J. de Langen, A. Buursma, Martha Kist en J. Kuiper. Kortom de uitgave is een lust voor het oog en een verrijking voor eenieder, waaronder mezelf, die zich voor de Friese regio interesseert.
A propos, wordt er tegenwoordig al eens nagedacht over een nieuwe uitgave van de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging? Binnenkort viert deze haar twintigste verjaardag.