woensdag 8 januari 2014

China 1951: zeldzame foto

Een van de laatste aanwinsten voor mijn collectie is een foto, daterend uit 1951. Het is een foto van een communistisch gevangenenkamp in China. De maoïsten hadden in 1949 de overwinning behaald op de nationalisten. Een keiharde repressie volgde met honderdduizenden doden. Nationalistische soldaten die zich overgaven, kwamen in kampen terecht waar meestal geen voorzieningen voorhanden waren. Ze werden er heropgevoed en dienden harde arbeid in alle klimatologische omstandigheden uit te voeren (de nog altijd bestaande Chinese goelag). De foto toont gevangenen tijdens hun wandeling rond een meer. Her en der lopen bewakers rond. Wie goed kijkt ziet in het midden van de opname rechts een draadversperring. Hoeveel van deze gevangenen zouden het concentratiekamp overleefd hebben?