donderdag 25 oktober 2012

Mark Grammens, Nijlen en Oostkamp

Het afgelopen weekeinde van 20-21 oktober was nogal druk. De zaterdagmiddag woonden Ann en ik in het Provinciehuis in Antwerpen de huldiging van Mark Grammens bij. Meer dan tweehonderd mensen woonden deze viering in een te warme zaal bij. Terecht werd deze 'dwarse' en originele journalist gehuldigd. Een staande ovatie maakte dat duidelijk. Tijdens de navolgende receptie werd er heel wat nagepraat over de teloorgang van de Vlaamsbewuste journalistiek in ons land. Op dat vlak is Vlaanderen thans een woestenij geworden.


Aansluitend woonden we het vriendenmaal bij dat heel verzorgd was. Gelegenheid ook om nieuwe contacten te leggen en informatie te sprokkelen. De aloude vrienden Karl Drabbe en Gui van Gorp waren ook van de partij. Onze laatavondlijke wandeling door de Antwerpse straten naar ons hotel verliep gelukkig veilig.
De volgende ochtend om zes uur uit de veren en een half uur later reden we richting Nijlen, waar we zoals steeds present waren met een eigen stand op de Vlaamse ruilbeurs. Dankzij Lode van Dessel en zijn ploeg verliep de beurs vlot. Steeds ben ik blij dat er nog voldoende boekenliefhebbers afgezakt komen, en het niet steeds kwel en kommer is in dit digitaal tijdperk. Dat mensen zonder boeken kunnen leven, begrijp ik maar niet. Ik kon toch weer een en ander voor mijn verzameling op de kop tikken, en gelukkig verkocht ik ook wat publicaties van eigen hand zodat de balans in evenwicht bleef.

Naar het einde van de beurs toe om 16u. waren we al op weg naar Oostkamp. Daar hadden we een afspraak met de familie van kunstenaar Leo Vanderkerckhove. Deze laatste was gedurende de bezetting oorlogsburgemeester van Oostkamp. Na zijn internering in het hechteniskamp van Sint-Kruis Brugge legde hij het kampleven door middel van tekeningen vast. Ook tekende hij een aantal van zijn medegevangenen. Van deze tekeningen hoop ik binnen een paar jaar een kunstboek te kunnen samenstellen. Omstreeks 20u. waren we weer thuis.