zaterdag 23 september 2017

Herleving van Oswald Spengler

Vooral in Nederland is Oswald Spengler aan een nieuw leven begonnen. In oktober verschijnt alvast bij uitgeverij Boom de vertaling van zijn magnum opus Ondergang van het Avondland in twee flinke boekdelen van 1200 bladzijden samen. In het jongste nummer (21 september 2017) van De Groene Amsterdammer is het titelverhaal gewijd aan Spenglers werk. In twee essays gaan Chris van der Heijden en Marijn Kruk na welke betekenis Spengler nog heeft voor de actuele situatie vandaag. Opmerkelijk is dat zowel conservatieven als radicale moslims garen spinnen bij het gedachtegoed van de Duitse cultuurfilosoof.

vrijdag 22 september 2017

Cato nieuw tijdschrift

Cato is het nieuwe Duitse conservatieve tijdschrift met als ondertitel Magazin für neue Sachlichkeit. Het zal tweemaandelijks verschijnen op een groot formaat (ietsjes groter dan A4-formaat) en een honderdtal bladzijden tellen.
Het bevat een aangename leesletter en is volledig in vierkleurendruk opgemaakt. Op zijn minst oogt het uiterst aantrekkelijk. Het allereerste nummer bevat artikels van onder meer Roger Scruton, Nicolaus Fest, Karlheinz Weissmann (een van de initiatiefnemers) en Martin van Creveld. Hoofdredacteur is Andreas Lombard.
Cato moet het paradepaardje van het weekblad Junge Freiheit worden. Ik heb me alvast voor een jaar geabonneerd.