zaterdag 12 november 2011

Aanval Iran?

Mijn Nederlandse uitgever, Perry Pierik vroeg me of ik een Israëlische aanval op de kerninstallaties in Iran verwachtte? Ik diende zijn vraag met spijt in het hart te beamen.