zondag 27 november 2011

Leesfolder

Dit weekeinde schreef ik mijn eerste leesfolder. Het begrip 'leesfolder' bestaat hier nog niet. Mag ik er dan ook prat op gaan om als eerste het begrip te lanceren? Ik gaf er volgende definitie aan: een geïllustreerde, informatieve en zelfstandige tekst met bewaarfunctie. Elke door mij gepubliceerde leesfolder zal uit vier luiken bestaan en luxueus uitgebracht worden.
Mijn allereerste leesfolder (te verschijnen begin volgend jaar) handelt over de Wewelsburg, gelegen nabij de Duitse stad Paderborn. De burcht was bedoeld als Himmlers ideologisch SS-centrum. Uniek in Duitsland is zijn driehoekige vorm.

woensdag 23 november 2011

Oorlogsbedevaarten

Vandaag in de lokale Standaard Boekhandel het pas verschenen boek Scherven van de oorlog door het duo Bruno Benvindo en Evert Peeters ingekeken. In het boek staat ook een bijdrage gewijd aan de Oorlogsbedevaarten. Ongelooflijk maar waar: het boek dat wijlen Carlos van Louwe en ik over de Oorlogsbedevaarten (2002) schreven, wordt nergens vermeld. Is dat nu complete onkunde of kwaadwillige nalatenschap van twee politiek correcte 'historici'?

zondag 20 november 2011

Willem Frederik Hermans

Luidens Hermans-biograaf Willem Otterspeer heeft de bekende schrijver zich in 1942 voor de Kultuurkamer aangemeld. Bij dit door de Duitse bezetter ingestelde instituut dienden kunstenaars en schrijvers zich in te schrijven als zij legaal wilden blijven werken en publiceren. Onduidelijk is of Hermans al of niet toegelaten werd. Op dat ogenblik had hij immers nog vrijwel niets gepubliceerd. Na 1945 stond Hermans heel kritisch tegenover mensen wier houding tijdens de bezetting dubieus was. (Bron Historisch Nieuwsblad, oktober 2011)

donderdag 17 november 2011

Flamenpolitik

Deze ochtend voor het maandblad 'Doorbraak' een korte recensie van het boek van Bruno Yammine Drang nach Westen: de fundamenten van de Duitse Flamenpolitik geschreven. Hierin concludeert auteur onder meer dat de Flamenpolitik paste binnen een groter geheel van de Duitse Niederlandepolitik. Daarnaast ontstond deze Flamenpolitik voor er sprake van het activisme was. Een autonoom ontstaan van het activisme verwijst auteur naar Fabeltjeskrant. Degelijk boek maar kleine leesletter en vooral ontbreekt een register. Hoe is dat laatste toch in godsnaam mogelijk! Boek werd door het Davidsfonds uitgegeven.

woensdag 16 november 2011

Gaddafi en Van Severen

In het laatste nummer van 'Journaal' (dubbelnummer van 3 en 17 november) vergelijkt Mark Grammens de lynchmoord op kolonel Gaddafi in het Libische Syrte met de moord op Joris van Severen (en anderen) op 20 mei 1940 in het Franse Abbeville. Met dat verschil dat de Verdinaso-leider door Franse soldateska vermoord werd en Gaddafi door eigen volk.

maandag 14 november 2011

Petra Kelly

Deze ochtend schreef ik een recensie-artikel van de Petra Kelly-biografie van de hand van Saskia Richter. Kelly was een van de stichters van de groene partij in de voormalige Bondsrepubliek en behoorde tot de zgn. 'fundi's'. Compromisloos als ze was, isoleerde ze zichzelf na 1985 binnen haar eigen partij. Wat een leven en wat een tragisch einde! In oktober 1992 maakte haar levensgezel de ex-generaal Gert Bastian een einde aan haar leven, en pleegde daarna zelfmoord. Het duurde haast drie weken eer de lijken ontdekt werden. Niemand had hen blijkbaar gemist.
Het artikel zal in 'Tekos' verschijnen.

zaterdag 12 november 2011

Aanval Iran?

Mijn Nederlandse uitgever, Perry Pierik vroeg me of ik een Israëlische aanval op de kerninstallaties in Iran verwachtte? Ik diende zijn vraag met spijt in het hart te beamen.

vrijdag 11 november 2011

Karl Roos afgerond

Vanmorgen beëindigde ik het schrijfwerk aan mijn brochure over de Elzasser activist en autonomist Karl Roos (1878-1940). Zal begin volgend jaar in mijn Altringerreeks verschijnen.

Vandaag begonnen met bloggen

Vandaag op 11 november, de feestdag van Sint-Maarten, heeft Ann mijn blog opgestart.