dinsdag 22 oktober 2013

De Snavel: tijdschrift van en voor de politieke gevangenen in het kamp van Beverlo

 Een goede vriend van me bezorgde me enkele nummers van De Snavel: tijdschrift uitgegeven door gedetineerden van het I.C. Beverloo. Nadere gegevens over dit blad vond ik nergens. Voor zover ik kon nagaan verscheen het in de jaren 1946/1947. De Snavel was een informatief tijdschrift dat vooral heel wat artikels en stukjes van algemene aard bevat. Het was tevens een bijscholingsblad dat gevangenen ertoe aanzette om na het lezen van artikels een of andere cursus in het hechteniskamp te volgen.
In welke omstandigheden het gevangenisblad ontstond, hoeveel nummers er verschenen, door wie het volgeschreven werd en in welke omstandigheden het ophield met verschijnen, weet ik niet. Het is in elk geval een kleine en zeldzame verzameling. Meer bijzonderheden zijn uiteraard steeds welkom.