woensdag 30 september 2015

Kurland/Koerland, 1944-1945

Nu dat alle bestelde exemplaren van Strijd met ons! de deur uit zijn, ben ik vanmorgen begonnen aan een nieuw boek. Mijn derde 'oorlogsboek', het sluitstuk van een driedelige reeks, zal ditmaal handelen over de oorlog in Koerland, 1944-1945. Na de doorbraak van het Rode Leger aan het Baltische front, begin oktober 1944, raakten een veertigtal Duitse divisies met in totaal een half miljoen manschappen in het Letse Koerland geïsoleerd. Daar dienden ze op uitdrukkelijk bevel van Hitler stand te houden. Ondanks een herhaald aandringen van zijn generale staf weigerde Hitler halsstarrig het schiereiland te evacueren. Nochtans konden deze divisies, waaronder een Nederlandse, elders aan het Oostfront beter en efficiënter ingezet worden. De Koerland-divisies hielden stand maar aan een strategisch overbodig front. Tijdens zes Sovjet-offensieven werd een deel van hen nutteloos opgeofferd. De Heeresgruppe Kurland bezat eigen postzegels met daarop de stempel 'Kurland' (de hierbij geplaatste afbeeldingen hebben uitsluitend een historische betekenis).
Op 9 mei 1945 capituleerde de legergroep. Een kleine 200.000 Duitse Koerland-strijders verdwenen achter prikkeldraad.

vrijdag 25 september 2015

Levering "Strijd met ons!"

Deze ochtend werd mijn nieuw boek met als titel "Strijd met ons!" Vlaamse en Waalse propagandakaarten 1940-1944 geleverd. Zelf ben ik heel tevreden over het werk.
Het is de investering waard geweest. Dit weekeinde worden alle bestelde exemplaren verzendingsklaar gemaakt. Tevens probeer ik op diverse fronten mensen warm te maken om zich een exemplaar aan te schaffen.
De verkoopprijs bedraagt thans 35 €.

zaterdag 12 september 2015

Kapelanij Cyriel Verschaeve

Gisteravond vond in Alveringem de officiële opening plaats van de vernieuwde voutekamer in de voormalige kapelanij van Cyriel Verschaeve. Het geheel past in het kader van "Alveringem in de Groote Oorlog". Zo'n zestig aanwezigen volgden de uiteenzettingen van de zes sprekers - wat nogal veel was, gezien ook de harde stoelen. Gelukkig hielden ze zich aan de toegezegde spreektijd van elk tien minuten. Het is vooral de verdienste geweest van  Verschaeve-biograaf Romain Vanlandschoot, die hemel en aarde bewoog om de erkenning van de kapelanij door de Provincie West-Vlaanderen te verkrijgen. In 2009 werden hiertoe de eerste stappen gezet.  Op de hierbij afgedrukte foto ziet u WO I-kenner Franky Bostyn tijdens zijn uiteenzetting.
Alles verliep in een serene sfeer. Na de toespraken kreeg eenieder de gelegenheid om in kleine groepjes -groot is het er immers niet- de voutekamer te gaan bezichtigen. Bij een natje en een droogje (onder meer potjesvlees uit de Westhoek) konden we oude bekenden ontmoeten en wat bijpraten. Met het prachtige weer vond een deel van de receptie buiten plaats.