zondag 20 november 2011

Willem Frederik Hermans

Luidens Hermans-biograaf Willem Otterspeer heeft de bekende schrijver zich in 1942 voor de Kultuurkamer aangemeld. Bij dit door de Duitse bezetter ingestelde instituut dienden kunstenaars en schrijvers zich in te schrijven als zij legaal wilden blijven werken en publiceren. Onduidelijk is of Hermans al of niet toegelaten werd. Op dat ogenblik had hij immers nog vrijwel niets gepubliceerd. Na 1945 stond Hermans heel kritisch tegenover mensen wier houding tijdens de bezetting dubieus was. (Bron Historisch Nieuwsblad, oktober 2011)