woensdag 23 november 2011

Oorlogsbedevaarten

Vandaag in de lokale Standaard Boekhandel het pas verschenen boek Scherven van de oorlog door het duo Bruno Benvindo en Evert Peeters ingekeken. In het boek staat ook een bijdrage gewijd aan de Oorlogsbedevaarten. Ongelooflijk maar waar: het boek dat wijlen Carlos van Louwe en ik over de Oorlogsbedevaarten (2002) schreven, wordt nergens vermeld. Is dat nu complete onkunde of kwaadwillige nalatenschap van twee politiek correcte 'historici'?