woensdag 26 december 2018

Projecten in wording

Nu het einde van het jaar met rasse schreden nadert, breng ik nog kort verslag uit van de laatste werkzaamheden.
Ik ontving de tweede drukproef van mijn beknopte biografie van het Antwerpse woelwater Leo Frenssen. Het boek zal einde februari bij DoorbraakBoeken van Karl Drabbe verschijnen. Het zal ook via mijn netwerk te koop aangeboden worden.
Thans ben ik bezig met de eerste drukproef na te lezen van mijn boek over Hubert Borremans dat als deel 10 van de Oostfrontersreeks in de loop van maart zal verschijnen. Niet dat ik alle Oostfrontvrijwilligers als idealisten wens te beschouwen maar Hubert Borremans, zo blijkt alvast uit zijn brieven, was er zeker een van. Hij streed en viel onder de noemer "voor God en Vlaanderen".
Begin januari zal ik dan een speciaal boekje samenstellen over de voetnoot waarna nog een brochure over het proces (1925) Arthur Mulier volgt. Tot slot zal ik ook een Leesfolder wijden aan het Memelland dat in maart 1939 terug naar Duitsland ging. Tot dan was dat stukje Oost-Pruisen een deel van Litouwen.
Al deze nieuwe publicaties zullen in de lente van volgend jaar beschikbaar zijn.
Juist vóór Kerstmis verscheen na een lange en pijnlijke ontstaansgeschiedenis uiteindelijk dan toch het boek Herinneringen aan het hechteniskamp van Lokeren. Het boek dat enkele tekenen van spoed en haast bevat, verscheen bij uitgeverij Polemos. Er staan enkele bijdragen van mijn hand in.