vrijdag 18 maart 2022

Met Staf de Clercq aan de slag

 Deze week ben ik definitief van start gegaan met het werk aan de biografie van de onderwijzer/fronter en stichter/leider van het Vlaamsch Nationaal Verbond die Staf de Clercq was. Na 26 jaar documentatie en materiaal van en over hem verzameld te hebben, is het thans aan de tijd om met het 'scheppingsproces' (naar het mooie woord van wijlen Jan d'Haese) van start te gaan. 

In de eerste fase heb ik de inhoud van twee archiefkasten onderverdeeld in de diverse (34 in totaal) hoofdstukken die de twee boekdelen zullen omvatten. Volgende week begin ik mij in de verzamelde archiefstukken in te lezen, waarna ik de bestaande literatuur zal herlezen. Ik zal u regelmatig op de hoogte houden.