zondag 23 juni 2013

Bezoek aan Gooik

Gisteravond woonden we in Gooik in het Pajottenland de feestelijke voorstelling bij van het verschijnen van het honderdste nummer van het tijdschrift van de Heemkundige Kring van Gooik. De voorstelling begon om 20u en eindigde pas om 23u waarna de uitgebreide receptie plaatsvond. Onder meer burgemeester Michel Doomst trad op als een getalenteerd zanger.
Het was voor me een gelegenheid voor een hernieuwde kennismaking met Jean-Paul de Loecker de drijvende kracht van de vereniging. De heemkundige kring promoot tevens mijn Cahiers Staf de Clercq. Op de foto sta ik samen met Jean-Paul die een exemplaar van de Cahiers in zijn handen houdt.