donderdag 9 januari 2014

Grafzerk Staf de Clercq te koop

Het is een publiek geheim dat de gewezen stichter-leider van het VNV Staf de Clercq, samen met zijn echtgenote, begraven ligt op het kerkhof van Asse; dat na een ophefmakende ontgraving door de VMO en herbegrafenis in de jaren 1970. Op de Kesterheide bij Gooik ligt nog steeds de grafzerk waar de VNV-leider oorspronkelijk begraven lag. Het is ook de plaats waar tijdens het interbellum de Vlaams-nationale landdagen doorgingen. De vraag luidt thans hoelang de grafzerk nog als monument bewaard zal blijven.
Immers de erfgename van de weduwe van Staf de Clercq heeft de grond waarop de grafzerk ligt, te koop aangeboden. Eerst had ze een voorstel gedaan aan een Vlaams-nationale partij om de grond aan te kopen. Deze partij kon echter de gevraagde som -de vraagprijs voor de dure villagrond is/was heel hoog- niet ophoesten. Wat zal er nu gebeuren? De kans is reëel dat een of andere rijke francofoon of eurokraat deze grond koopt, en er een villa laat bouwen. Zo gaat meteen een stuk Vlaams-nationaal erfgoed verloren. Kan het gemeentebestuur van Gooik hierin niet bemiddelen? Of minister Bourgeois toch bevoegd voor erfgoed?
Volgens de meest recente berichten, zou de grond inmiddels verkocht zijn.