donderdag 19 september 2013

De tragedie van de kozakken

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vochten aan het Oostfront heel wat kozakken aan de zijde van de Duitse Wehrmacht tegen de Sovjet-Russen. Aan het einde van de oorlog bevonden zich tienduizenden kozakken en hun familieleden zich in Beieren en in Oostenrijk. Ze wilden absoluut niet in de handen van Stalin vallen. De Britten draaiden hen een rad voor de ogen. Een tijdlang ging alles goed. Maar Stalin eiste de strikte uitvoering van de in Jalta gesloten akkoorden. Hierbij had de Britse oorlogspremier Churchill aan de rode tiran beloofd alle Russen, die zich in Britse handen bevonden, te zullen uitleveren. Zo geschiedde. Met leugens, list en geweld werden de kozakken in de zomer van 1945 door de Britten aan het Rode Leger overgedragen. Velen werden onmiddellijk neergeschoten, de anderen werden naar de beruchte concentratie- en werkkampen van de Goelag gedeporteerd. Enkele duizenden pleegden zelfmoord.
Heel wat Britse soldaten hadden moeite met de uitlevering. Enkele tientallen weigerden mee te doen en werden hiervoor gestraft. Voor de meeste gold evenwel: een bevel is een bevel. De Amerikaanse generaal Patton weigerde alleszins om 'zijn' 8000 Russen aan de Sovjets uit te leveren.
Over deze tragedie verscheen een verrassend goed gedocumenteerd stripverhaal. De kozakken van Hitler maakt deel uit van een tweeluik. De kern van het verhaal bestaat uit een romance tussen een jonge Britse officier en een kozakkenmeisje. Begin 2014 verschijnt deel twee.
We begroeten het alleszins dat een dergelijk weinig bekende Britse oorlogsmisdaad in de vorm van een strip aan de vergetelheid onttrokken wordt.