woensdag 30 december 2015

Wilfried Aers is niet meer

Vanmorgen kreeg ik het bericht dat Wilfried Aers, gewezen volksvertegenwoordiger van het Vlaams Blok en Vlaams-nationalist in hart en nieren, overleden is. Hij werd negentig jaar.
Ik leerde hem kennen toen ik bezig was met de voorbereidingen van mijn boek over Karel Dillen. Later volgde Wilfried van nabij de wording van mijn biografie over Hendrik Jozef Elias. Immers zijn vader Emiel was actief betrokken bij het VNV in Oost-Vlaanderen. Wilfried uitte zich als een innemend man, en samen met zijn echtgenote stond de deur van hun huis in de Grensstraat in De Pinte steeds open. Ik woonde er menige gespreksavond en -middag bij. Op een van deze thuisbijeenkomsten leerde ik ook de oud-dinasoleider Jef François kennen.
Mensen als Wilfried Aers zal ik steeds een warm hart toedragen. Zij maken deel uit van onze geschiedenis.

maandag 28 december 2015

Over Hendrik de Man, Paul Kenis en Uilenspiegel

Het laatste (dubbel)nummer van het literair-historisch tijdschrift Zacht Lawijd (2015, nr. 4) is geheel gewijd aan schrijvers, vooral van linkse signatuur, uit het interbellum. Zo is er een bijdrage dat gewijd is aan de intellectuele relatie tussen de socialistische leider Hendrik de Man en Henriëtte Roland Holst. Ondanks haar communistisch gedachtegoed heeft ze de antimarxist De Man nooit de wacht aangezegd, ook niet na 1940. Overigens is het prettig om weten dat historicus Jan Willem Stutje aan een omvangrijke De Man-biografie werkt. Interessant verder is het biografisch getinte artikel over de Nederlander A.J.D. van Oosten, die zich tijdens het interbellum tot het katholicisme bekeerde, en zich tot een strijdend radicaal sociaal dichter ontpopte. Toch bleef Van Oosten aan de zijde van zijn leermeester Anton van Duinkerken staan.
Ludo Stynen brengt een gewaardeerd en lezenswaardig opstel over Paul Kenis, die via de Antwerpse Clarté-gemeenschap van het linkse anarchisme en de commune-gedachte evolueerde tot een strijdend sociaal flamingantisme. Hij overleed echter in 1935 op nauwelijks vijftigjarige leeftijd.
Het interessante nummer met tal van weinig bekende illustraties wordt afgerond met een artikel van Dieter Vandenbroucke, biograaf van Victor Brunclair, over het communistisch Vlaamsgezinde week/dagblad (1939-1941) Uilenspiegel. Hoofdredacteur was Jef van Extergem en Brunclair fungeerde als redactie-secretaris. Naderhand bezweken beiden in Duitse kampen. De naoorlogse schrijver Johan Daisne (verplichte lectuur voor generaties scholieren) was een van de medewerkers aan het blad.

vrijdag 4 december 2015

Houston Stewart Chamberlain

Sinds deze week ben ik begonnen met werk te maken van een Nederlandstalige biografie over Houston Stewart Chamberlain, een van de grondleggers van de 19de eeuwse rassenideologie en een voortrekker van het nationaalsocialisme. Gedurende ruim twintig jaar verzamelde ik gegevens en documentatie over en van hem. Ik bezit al zijn boeken en brochures, die ik hoofdzakelijk in het begin van de jaren 1990 aan spotprijzen in de voormalige DDR kon kopen.
Het schrijfwerk zal me tot in de zomer van volgend jaar zoet houden. De Chamberlain-biografie wordt het eerste deel van mijn "Duitse trilogie". Later volgen nog biografieën van Dietrich Eckart en Alfred Rosenberg. De boeken zullen door uitgeverij Aspekt uitgebracht worden.