zondag 20 januari 2019

Twee vrienden: Bert Decorte en Jan d'Haese

Bert Decorte zit rechts (Foto familie De Corte)
Recent bezorgde een familielid van wijlen dichter Bert Decorte me enkele brieven en documenten van Jan d'Haese over wie ik een aantal jaren geleden een boek publiceerde. Daaruit blijkt dat beiden al sinds hun jonge jaren nauw bevriend met elkaar waren. Vooral Jan d'Haese blonk uit als een bon vivant maar voor diegenen onder ons die hem nog gekend hebben, mag dat niet als een verrassing overkomen. Over hun vriendschap hoop ik later een artikel te kunnen schrijven.
Enkele dagen geleden maakte ik door bemiddeling van een goede vriend van me kennis met Jan Viaene. Hij is niet alleen een papierrestaurateur maar tevens ook een gerenommeerd Kuifje-specialist. Het werd alvast een boeiende middag. Ik leerde een nieuwe vorm van verzamelen kennen.