donderdag 28 november 2013

Thomas Mann

In de late middag kon ik een punt zetten achter mijn lang opstel over Thomas Mann en de zijnen. Al lang liep ik rond met het idee om eens een essay te wijden aan deze beroemde Duitse schrijversfamilie. Eerder al wijdde ik een artikel aan de historicus Golo Mann, bezitter van een uiterst schrandere geest en schrijver van enkele steengoede historische werken.
Het essay over de familie Mann is bestemd voor Tekos en zal in de loop van volgend jaar verschijnen.