woensdag 26 juli 2017

Mark Grammens is niet meer

Foto WEVAKO
Maandagmiddag, 24 juli overleed Mark Grammens na een lange ziekte. Een van de laatste onafhankelijke journalisten, en non-conformist in hart en nieren, is van ons heengegaan. Ik leerde hem omstreeks 1985 kennen, en voerde tientallen gesprekken met hem. Als hij bezoekers ontving, zat hij aan tafel omringd door tientallen kranten en tijdschriften. Stukken die hij kon gebruiken voor zijn eigen artikels knipte hij uit en verzamelde hij in mappen. Ja, ik had en heb een grote bewondering voor zijn werkkracht, zijn intellectuele capaciteiten en de originaliteit van zijn standpunten.
De gevolgen van de collaboratie en de repressie, samen met zijn overtuigde Vlaamsgezindheid liepen als een rode draad doorheen zijn leven. In Doorbraak.be schreef ik een bijdrage naar aanleiding van zijn overlijden. Ik hoef dat hier niet te herhalen. Enkel voeg ik er een foto uit de "oude doos" aan toe.
Hij is genomen op het stadhuis van Kortrijk toen Mark Grammens op 29 november 1998 de André Demedtsprijs overhandigd kreeg. Links naast hem staat Wim Meyers en rechts staat ondergetekende. Achter de laureaat ontwaren we Peter Logghe.
As. woensdag, 2 augustus om 11u15 vindt de uitvaart in Liedekerke plaats.