zondag 2 oktober 2016

Nieuwe Encyclopedie van Friesland

Zopas ontving ik de nieuwste editie van de Nieuwe Encyclopedie van Fryslân. Een schitterende uitgave in vier kloeke boekdelen. In totaal bevatten de boeken 3000 blz., 11.000 trefwoorden en meer dan 1100 illustraties in kleur. Je kunt er letterlijk alles in vinden wat van dicht of van ver met Friesland te maken heeft. Hoofdredacteur van de hele onderneming die zeven jaar voorbereiding vergde, was Meindert Schroor. Medewerkers waren onder meer Klazien Schroor-Dijkstra, K.F. Gildemacher, Jelle Krol, G.J. de Langen, A. Buursma, Martha Kist en J. Kuiper. Kortom de uitgave is een lust voor het oog en een verrijking voor eenieder, waaronder mezelf, die zich voor de Friese regio interesseert.
A propos, wordt er tegenwoordig al eens nagedacht over een nieuwe uitgave van de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging? Binnenkort viert deze haar twintigste verjaardag.