woensdag 26 februari 2020

Schande!

Er zijn ernstige plannen in de maak dat de Centrale Bibliotheek van de Leuvense universiteit minder papieren boeken en zoveel mogelijk digitale e-books zal aankopen. Schande! Dat voorstel staat centraal in een toekomstnota van de zogeheten Campusbibliotheekraad Humane Wetenschappen, die werd opgesteld op vraag van het bestuur van de KU Leuven.
Men wil hierbij zoveel mogelijk boeken uit de kasten bannen en afvoeren om ruimte te scheppen voor studenten. In het voorstel staan digitalisering en centralisering centraal. Blijkbaar vindt de raad dat de aanwezigheid van een fysiek boek niet meer nodig is van zodra het gedigitaliseerd is. We moeten mee zijn met onze tijd, luidt het er. Tot nu toe protesteerden enkel de faculteiten Wijsbegeerte, Theologie en Rechtsgeleerdheid.
In welke naargeestige tijden leven we toch dat zelfs een aantal lieden met zware academische titels het niet meer nodig achten, dat hun universiteit een bibliotheek bezit en ook koestert.