zondag 23 juni 2013

Bezoek aan Gooik

Gisteravond woonden we in Gooik in het Pajottenland de feestelijke voorstelling bij van het verschijnen van het honderdste nummer van het tijdschrift van de Heemkundige Kring van Gooik. De voorstelling begon om 20u en eindigde pas om 23u waarna de uitgebreide receptie plaatsvond. Onder meer burgemeester Michel Doomst trad op als een getalenteerd zanger.
Het was voor me een gelegenheid voor een hernieuwde kennismaking met Jean-Paul de Loecker de drijvende kracht van de vereniging. De heemkundige kring promoot tevens mijn Cahiers Staf de Clercq. Op de foto sta ik samen met Jean-Paul die een exemplaar van de Cahiers in zijn handen houdt.

donderdag 20 juni 2013

Leo Vindevogel op de post

Vanochtend bracht Ann zo'n drieduizend enveloppes met daarin de Leo Vindevogel-folder naar de Mass-post in Kortrijk. Als de post zijn werk doet, komen ze maandag as. bij de bestemmelingen toe. Dan volgt er een spannende periode en hoop ik voldoende intekenaars te vinden.
Het boek verschijnt op 25 september.

zondag 9 juni 2013

De strijd is gestreden

Omstreeks 11u00 deze ochtend kon ik een punt zetten achter de bibliografie. Daarmee is er een einde gekomen aan het schrijven van de biografie van Leo Vindevogel. Een glaasje champagne kon er dan ook vanaf. Hiernaast een stilleven met de uitgeprinte tekst, foto, houtstukje en een exemplaar van de folder.
Volgende week zal van het typoscript een drukproef gemaakt worden. Meestal krijg ik zo'n drie drukproeven vooraleer het eigenlijke drukken van start gaat.