zondag 15 april 2012

Tweede deel biografie Hugo Schiltz

In 2009 publiceerde journalist Paul Huybrechts het eerste deel van zijn Hugo Schiltz-biografie of beter een uitgebreide bloemlezing uit de lezenswaardige dagboeken van de jonge Hugo. Biograaf Huybrechts voorzag de citaten van wat toelichting en commentaar. Jarenlang bestond er onzekerheid over het tweede, en zelfs een derde, deel. Om diverse redenen zag Huybrechts het niet meer zitten.
't Pallieterke
Nu lezen we in Knack dat in 2015 het tweede deel zal verschijnen met een nieuwe biograaf en een nieuwe uitgever. Biograaf wordt Eric van de Casteele, de opvolger van Frans-Jos Verdoodt aan de Arteveldehogeschool in Gent. Nu de Vlaamse Gemeenschap, bij monde van het Vlaamse Fonds voor de Letteren stelt zo maar eventjes de niet-onaardige som van 25.000€ ter beschikking van de biograaf-in-wording en zijn uitgever om het boek te publiceren. Hierbij moeten we ons toch de vraag stellen of het voor een auteur van een politieke biografie wel deontologisch verantwoord is gemeenschapsgeld te aanvaarden? In hoeverre kan hij dan nog onvooringenomen zijn werk schrijven? Mag het geld van het Vlaamse Fonds voor de Letteren wel aan non-fictie boeken besteed worden? Dat men geldelijke steun verleent aan literaire biografieën tot daar aan toe maar politieke? Ik hoop dat uitgeverij Pelckmans voldoende gemeenschapsgeld zal krijgen om er een stevig gebonden boek van te maken.