zondag 2 februari 2014

Staf de Clercq opnieuw in de actualiteit

Sinds de grond op de Kesterheide, waarop het voormalige praalgraf stond van Staf de Clercq, als bouwgrond te koop aangeboden werd, staat de voormalige stichter-leider van het VNV weer volop in de actualiteit. We vermeldden al een en ander in ons stukje van 9 januari. Sindsdien verschenen er in de regionale pers in het Pajottenland al wat artikels. Op vrijdag, 31 januari wijdde de regionale Brabantse Ring-tv er een aparte bijdrage aan. Afgezien van enkele fouten -zo werd de indruk gewekt dat de VNV-landdagen ook tijdens de bezettingsjaren op de Kesterheide doorgingen, wat uiteraard niet klopt- was het vooral een informatief stukje. Wat de reporter niet wist, is dat de verkoop door de erfgename van de weduwe van Staf de Clercq inmiddels (voorlopig) stopgezet is. Gezien de hoge vraagprijs voor de grond waren er geen kandidaat-kopers komen opdagen.
Vraag is ook wat er met de gedenkplaat die boven op de lege grafkelder aangebracht werd, zal gebeuren. Die plaat kwam er zonder dat de erfgename hiervan op de hoogte gebracht of om toestemming gevraagd werd. Wordt beslist vervolgd.