zaterdag 8 december 2012

Interview met professor Lode Wils

Vandaag publiceerde De Standaard een lang interview met Lode Wils. Ook nu berijdt de 83-jarige katholieke belgicist -ooit trad hij in het midden van de jaren 1960 bij de gemeenteraadsverkiezingen in Kortrijk op als ACW-kandidaat maar raakte niet verkozen- zijn bekende paardje. "Het Vlaams-nationalisme blijft een product van de collaboratie", zoals de titel van het artikel luidt. Immers op de vraag "Bestonden er voor WOI geen anti-Belgische sentimenten?" antwoordt de Leuvense professor-emeritus: "Die sentimenten bestonden wel, bij individuele mensen. Maar een anti-Belgische beweging, met een eigen tijdschrift of maandblad, bestond er niet. Dat hebben de Duitsers veranderd."
Hoe komt het toch dat de eerbiedwaardige professor steevast vergeet dat er in 1914 een tijdschrift als De Bestuurlijke Scheiding met mensen als Marcel Minnaert en Leo Picard bestond? Of wat niet in mijn kraam past, laat ik onvermeld. De hoofdbrok van het lezenswaardige interview handelt overigens over Bart de Wever.