donderdag 2 oktober 2014

Ezra Pound in Tekos

Deze week het nieuwe nummer van Tekos (nr. 155) met daarin mijn opstel over de onorthodoxe Amerikaanse dichter en polemist Ezra Pound, p. 4-15, ontvangen. Bij mijn weten is het de eerste maal dat een dergelijk artikel in een Nederlandstalig tijdschrift verscheen. Dergelijke 'outlaws' blijven me interesseren.