vrijdag 29 april 2016

Verzending laatste deel Cahiers Staf de Clercq

Zopas verscheen bij de Franse uitgeverij Pardès in de reeks Qui suis-je? van de hand van Francis Bergeron een beknopte biografie over Léon Degrelle. Bij mijn weten is dat de eerste biografie over de Rex-leider en Ridderkruisdrager sinds mijn eigen Degrelle-biografie in 2011 verscheen. Pardès publiceert bij voorkeur over non conformistische figuren.
Vanmorgen haalden we in Oostende deel tien van de Cahiers Staf de Clercq op. Uitzonderlijk telt het boek 120 blz.Voor mij is daarmee een taak volbracht. Dit weekeinde staat dan ook volop in het teken van het verzendingsklaar maken van de bestelde exemplaren.

zondag 24 april 2016

Otto Skorzeny Mossad-agent?

De gewezen Duitse commandoleider SS-Obersturmbannführer en ridderkruisdrager Otto Skorzeny zou een medewerker geweest zijn van de Israëlische geheime dienst Mossad. Volgens de meestal welingelichte krant Haaretz zou hij in haar opdracht in 1962 de Duitse raketspecialist Heinz Krug in München vermoord hebben. Deze werkte immers in opdracht van de Egyptische dictator Nasser, een gezworen vijand van de Israëlische staat.
Skorzeny, bekend geworden als de bevrijder van Mussolini in september 1943, stond wereldbekend als een specialist van geheime acties en had geen holocaustbloed aan zijn handen. Bovendien kende hij het gaan en doen van heel wat prominente nazi's. In de jaren 1950 en 1960 was hij van nabij betrokken bij het ondoorzichtige spel van spionage, contraspionage, dubbelspel en verraad dat het naoorlogse Europa in zijn greep hield. Skorzeny ging maar al te graag in op het verzoek van de Mossad. Hij zat immers steeds om geld verlegen.
Andere bronnen twijfelen over de correctheid van de informatie in de prominente Israëlische krant. De Britse historicus Guy Walters meent dat Skorzeny met zijn enorme gestalte van twee meter en zijn opvallend duellitteken op zijn linkerwang toch moeilijk onopvallend een moord kon uitvoeren. Eenieder kende hem en wist dat hij onder meer voor de Amerikanen werkte. Iemand als Krug had onmiddellijk onraad geroken, aldus Walters. De archieven van de Mossad zijn niet raadpleegbaar. Het raadsel zal dus nog enige tijd onopgelost blijven. Het vraagteken in de titel mag vooralsnog blijven staan.

dinsdag 19 april 2016

Jan Böhmermann, Duits satiricus

Op 31 maart ll. droeg Jan Böhmermann tijdens zijn satirische show Neo Magazin Royale op de Duitse zender ZDF een gedicht voor. Hierin noemde hij de Turkse president-dictator Erdogan een 'geitenneuker', iemand die graag naar 'Kinderpornos' keek en een personage dat "graag meisjes slaat". Zelf ben ik een groot voorstander van de absolute vrijheid van meningsuiting maar vond toch wel dat de 35-jarige Böhmermann op de grens verkeerde van satire en welvoeglijkheid.
Als gevolg hiervan riep Erdogan de Duitse ambassadeur op het matje en gaf hem een reprimande. Verder eiste hij dat het gedicht niet meer in de Duitse media aan bod kwam. Resultaat was dat het omgekeerde bereikt werd. Enkel liet het ZDF het gedicht van haar webstek verwijderen. Na hevige protesten werd het na 24 uur weer geplaatst.
Op 6 april werd bekend dat de openbare aanklager van Mainz -de stad waar het ZDF haar thuisbasis heeft- klacht had neergelegd omwille van paragraaf 103 van het strafwetboek. Deze paragraaf dateert van omstreeks 1906 en werd het laatst gebruikt door president Friedrich Ebert in het begin van de jaren 1920 tijdens de republiek van Weimar. Op 10 april schreef een Duitse krant dat de Turkse regering strafvervolging eiste van Böhmermann. De dag erop stelde Erdogan zich burgerlijke partij en beriep zich op die paragraaf. De satiricus dook onder en 'geniet' momenteel politiebescherming. De Turkse geheime dienst bezit immers in Duitsland een uitgebreid netwerk.
Na een hevig dispuut binnen de Bondsregering ging Merkel in op de eis van Erdogan en gaf ze haar toestemming voor een rechtsvervolging van Böhmermann. Merkel die de hielen van Erdogan aflikt, heeft hem immers broodnodig wil haar vluchtelingenbeleid een kans op slagen hebben. Daarvoor is ze zelfs bereid om in eigen land de
meningsvrijheid aan banden te leggen. Ze wordt sinds het afgelopen weekeinde dan ook terecht en fors door het gros van de media aangevallen. Zelf de Deense regering heeft nooit gezwicht voor de moslimeisen ten tijde van de mohammedcartoons. Met mensen als Merkel is Europa gedoemd te verdwijnen. Waarden en normen zijn voor deze machtsgeile dochter van een dominee van geen tel.

zondag 17 april 2016

Bezoek Bosch-tentoonstelling

Ann en ik zijn juist enkele uren weer thuis nadat we gisteren in 's-Hertogenbosch de overzichtstentoonstelling van het werk van Jheronimus Bosch bezocht hebben. Effenaf schitterend en zo gedetailleerd. De begeleidende filmpjes tonen de vele details die je op de eigenlijke schilderijen nauwelijks met het blote oog kunt zien. Bosch wilde met zijn schilderijen en tekeningen vooral het boosaardige, het kwade in de mens uitbeelden. Op zijn schilderijen krioelt het dan ook van duivels, monsters, hellevegen, vervloekten, saters en ander hellegebroed. Met hem daal je af naar de kelderverdiepingen van het menselijke brein. In zijn tijd moet zijn werk al volop gewaardeerd zijn, gezien de vele opdrachten die hij kreeg.
Nu we hebben er werkelijk van genoten. Ann had het iets moeilijker omdat zij alles vanuit haar rolstoel diende te bekijken. Zowat de hele binnenstad van deze Noord-Brabantse stad staat thans in het teken van Bosch. De vele nieuwe terrassen en de diverse talen die we hoorden spreken, duiden op het succes van deze tentoonstelling. Ondanks de grote drukte binnen in het museum verliep alles bijzonder vlot. Ook de vriendelijkheid van het personeel viel ons op. We zijn blij dat we de tentoonstelling zagen.