woensdag 12 februari 2014

Toeristisch bord Kesterheide

Vermits de dekplaat op het voormalige praalgraf van Staf de Clercq op de Kesterheide historisch gezien geen enkele waarde bezit -ze dateert immers van de jaren 1960-, heb ik zelf een voorstel aan de mensen van Gooik gedaan. Indien de grond verkocht wordt en de restanten van de grafkelder verwijderd moeten worden, waarom dan geen toeristisch bord plaatsen? Hierop kan dan de nodige historische uitleg (onder meer over de betekenis van de vroegere Vlaamse Landdagen) vermeld worden.
In de lokale pers verschenen er een paar artikels naar aanleiding van deze zaak. Opvallend is de historische onzin en desinformatie die daarin verkocht wordt. Resultaat van een decennialange verwaarlozing van het geschiedenisonderwijs en de beroepsmatige eenzijdigheid van tal van onderwijskrachten.