donderdag 2 mei 2013

Louis Tobback orangist

"Ik heb waardering voor het land Nederland, maar dat heeft vooral historische redenen. Had ik in de jaren 1830 geleefd, ik was lid van de Orangistische beweging die akkoord ging met de scheiding van de Nederlanden. (...) Aansluiten bij Nederland of aansluiten bij Frankrijk, dat is in het Europa van vandaag flauwe kul. Maar ik ben van mening dat de revolutie van 1830 een grote stommiteit was. Dat was een revolutie van katholieken die schrik hadden om protestants te worden en van Franstaligen die schrik hadden om Nederlands te moeten spreken" (De Zondag, 1 mei 2013).