woensdag 9 januari 2013

Prins Bernard en de Waffen-SS


In april 1945 gaf de Nederlandse prins Bernard aan manschappen van de Prinses Irène Brigade het bevel om zo'n tweehonderd krijgsgevangen genomen soldaten van de Waffen-SS ter plekke neer te schieten. Een moordbevel dus. De verantwoordelijke Nederlandse officier weigerde het bevel op te volgen en wees de koninklijke prins op de Conventie van Genève. Bernard, in zijn jeugd zelf lid van de Reiter SS, vertelde in 1980 in een interview dat het om een grap ging.
De prins staat tegenwoordig vooral bekend omwille van zijn aandeel in allerlei onfrisse zaakjes.