zondag 7 juli 2013

Kennedy en Hitler

Als jonge man was John F. Kennedy nogal onder de indruk van de prestaties van Adolf Hitler. Dat blijkt althans uit zijn recentelijk gepubliceerde dagboeken. In Unter deutschen: Reisetagebücher und Briefe, 1937-1945 (Aufbau Verlag, mei 2013) schrijft hij over zijn bezoeken aan Duitsland in 1937, 1939 en 1945. In de ogen van de jonge Kennedy was het fascisme het juiste recept voor Duitsland. Nog in juni 1945 (een maand na de capitulatie van het Derde Rijk) schreef hij over wijlen de Führer: "Als de haat die hem nu omringt eenmaal verdwenen is, dan zal hij te voorschijn komen als een van de belangrijkste persoonlijkheden die ooit geleefd hebben".
Begin jaren zestig van vorige eeuw was John F. Kennedy president van de Verenigde Staten van Amerika.
Bron: Historisch Nieuwsblad, juli-augustus 2013.