vrijdag 29 april 2016

Verzending laatste deel Cahiers Staf de Clercq

Zopas verscheen bij de Franse uitgeverij Pardès in de reeks Qui suis-je? van de hand van Francis Bergeron een beknopte biografie over Léon Degrelle. Bij mijn weten is dat de eerste biografie over de Rex-leider en Ridderkruisdrager sinds mijn eigen Degrelle-biografie in 2011 verscheen. Pardès publiceert bij voorkeur over non conformistische figuren.
Vanmorgen haalden we in Oostende deel tien van de Cahiers Staf de Clercq op. Uitzonderlijk telt het boek 120 blz.Voor mij is daarmee een taak volbracht. Dit weekeinde staat dan ook volop in het teken van het verzendingsklaar maken van de bestelde exemplaren.