zondag 20 maart 2016

Nieuw boek geleverd

Vrijdag bracht een postman van DHL me enkele kartons met daarin mijn nieuw boek Overbodig front: Koerland, 1944/1945 (= mijn 53ste boek). Altijd blij dat alles goed verlopen is. Het boek verscheen bij uitgeverij Aspekt in Nederland maar is ook bij mij verkrijgbaar.
Eerder deze voormiddag brachten Ann en ik een kleine duizend folderzendingen naar de Masspost hier in Kortrijk. Daarin folders van mijn nieuwe brochure over Victor Leemans en het Koerland-boek, alsook een folder van het drukklare laatste deel van de Cahiers Staf de Clercq. Nu maar hopen dat we met deze nieuwe projecten uit de kosten zullen komen. Het beloven weer eens spannende dagen te zullen worden.

vrijdag 18 maart 2016

Spreekbeurt in Schoten

Gisteravond sprak ik in Schoten voor de Marnixring afdeling Voorkempen Pater Stracke. Ik kwam er in contact met enkele mensen die sterk in de geschiedenis van Vlaanderen geïnteresseerd waren. Een veertigtal leden van de ring namen aan de activiteit deel. Na de gebruikelijke maaltijd hield ik een uiteenzetting over het onderwerp "Mijn boeken en ik". In de mij toegemeten tijd had ik het over mijn ervaringen met uitgevers en hoe ik ertoe kwam om boeken en brochures in eigen beheer uit te geven. Verder vertelde ik het gezelschap over mijn archivalische zoektochten en de mensen over wie ik geschreven had.
Tevens had ik een kleine boekenstand voorzien. De verkoop achteraf viel goed mee en tevreden spoorde ik weer huiswaarts. Om kwart na middernacht was ik thuis.

zaterdag 5 maart 2016

De boekencollectie van Aloïs Goossens

Gistermiddag woonde ik in het ADVN in Antwerpen een uitermate interessante lezing bij gegeven door Frank Seberechts. Hij handelde over De verdwenen boekenkast van Aloïs Goossens. De spreekbeurt kon alvast op heel wat belangstelling rekenen. Jaren geleden hield Luc Pauwels aan de hand van de weergevonden inventaris een gelijkaardige lezing over de bibliotheek van Joris van Severen, die echter grotendeels behouden bleef.
Op 13 mei 1940 werd de bibliotheek, aldus Frank Seberechts, van de rechts-radicale Vlaams-nationalist Aloïs Goossens door het Antwerpse parket in beslag genomen. In totaal verdwenen 299 boeken en tijdschrift nummers. Ze werden nooit meer teruggevonden. In de herfst van 1940 diende Goossens een schadeclaim in. Hiertoe had hij, wellicht aan de hand van bewaard gebleven steekkaarten, een gedetailleerde boekenlijst opgesteld. Aan de hand hiervan kunnen we zonder meer Goossens als een Vlaamse nationaalsocialist bestempelen.
Gedurende twee jaar (1935/1936) was hij lid van het Verdinaso en was hij een tijdlang propagandaleider van de Antwerpse afdeling. Na zijn vertrek engageerde hij zich bij de Vlaamsche Arbeiderspartij en richtte hij samen met Wuyts (?) De Vrienden van het Nieuwe Duitschland op, dat een twintigtal leden kende. Zelf werd hij hoofdredacteur van het blad De Nationaal-Socialist. Meer dan een nummer verscheen er echter niet. Later werd Goossens nog actief bij de Nationaal Socialistische Vlaamsche Arbeiderspartij. In 1941stopte hij plots met ieder verder engagement. Wellicht op bevel van hogerhand. Goossens was immers een notoir homoseksueel en kwam er ook voor uit. Dat kon toen niet. Voor hem een geluk. Tijdens zijn proces in 1947 voor de Antwerpse krijgsraad werd hij slechts tot twee jaar gevangenis veroordeeld, waarna hij nog twee jaar onder politietoezicht stond. Over zijn verdere lotgevallen, vond historicus Seberechts vooralsnog geen sporen. Ook een overlijdensdatum ontbreekt.
De boekenkast van Goossens bevat zes grote rubrieken: Vlaamse Beweging en Europa, Duitsland en het nationaalsocialisme, Duitse en Germaanse ideologie, Italiaans fascisme, Joden, christenen en vrijmetselaars en tenslotte communisme. Het ligt in de bedoeling dat Seberechts zijn materiaal verder uitwerkt en tegen het einde van het jaar in boekvorm uitbrengt. Ik ben blij dat ik er bij was.