vrijdag 25 november 2016

Theo van Gogh krijgt biograaf

De op 2 november 2004 in Amsterdam door een moslim gruwelijk vermoorde Theo van Gogh
(°1957) heeft zijn biograaf gevonden. De Neder-landse historicus Jaap Cohen streeft er naar om in 2020 klaar te zijn met zijn biografie over de regis-seur, acteur, columnist en boven alles rebelse non-conformist die Van Gogh was. Aan de Nederlandse pers liet hij weten dat "ik dit boek graag wil maken. Omdat de familie van Theo van Gogh interessant is, er veel mooi materiaal van en over hem is en je er een goed tijdsbeeld aan kan koppelen. Van Gogh heeft veel gezichten. Hij stond bekend enerzijds als grof, en anderzijds gul. Juist de rol van de vrijheid van meningsuiting die aan het schrijven van deze biografie verbonden is, interesseert me. Dat zal ook het hoofdthema van mijn boek worden. Ik weet dat het een wespennest is, maar ik denk dat ik er op een integere manier mee kan omgaan". Biografie waarnaar we alvast uitkijken.
Hiernaast de prachtige tekening op de cover van "The Economist" van 19 november 2016.