zondag 11 maart 2012

De zwarte canon

Het steeds lezenswaardige De Groene Amsterdammer van deze week (8 maart 2012) brengt onder de titel De zwarte canon een overzicht van de donkerste bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis. Onderwerpen als de martelaren van Gorcum, de executie van Oldenbarnevelt, de omgang met de joden, de vervolging van de 'foute' landgenoten, de politionele acties in Nederlands-Indië, ... komen er aan bod. Het uitgebreide artikel werd door Chris van der Heyden, auteur van het recente Dat nooit meer (2011), geschreven. Warm aanbevolen en hadden wij maar een dergelijk tijdschrift.