zondag 12 mei 2019

Nederlandse Oostfronters

Zoals ieder jaar is het meinummer van het tijdschrift Historisch Nieuwsblad gewijd aan diverse aspecten uit de Tweede Wereldoorlog. In tegenstelling tot bij ons gaat het einde van de bezetting van Nederland in mei 1945 telkenjare gepaard met een reeks groots opgezette herdenkingen en toespraken. Telkens weer verschijnen er dan ook ettelijke boeken in verband met collaboratie en verzet. Zo bevat het pas verschenen nummer onder de titel 25.000 Verraders een flink artikel over de Nederlandse Oostfronters. Het stuk is gebaseerd op het boek van Evertjan van Roekel Veldgrauw dat eerlang zal verschijnen bij uitgeverij Unieboek/Spectrum. Ik kom er zeker nog op terug met een bespreking op doorbraak.be.