woensdag 30 september 2015

Kurland/Koerland, 1944-1945

Nu dat alle bestelde exemplaren van Strijd met ons! de deur uit zijn, ben ik vanmorgen begonnen aan een nieuw boek. Mijn derde 'oorlogsboek', het sluitstuk van een driedelige reeks, zal ditmaal handelen over de oorlog in Koerland, 1944-1945. Na de doorbraak van het Rode Leger aan het Baltische front, begin oktober 1944, raakten een veertigtal Duitse divisies met in totaal een half miljoen manschappen in het Letse Koerland geïsoleerd. Daar dienden ze op uitdrukkelijk bevel van Hitler stand te houden. Ondanks een herhaald aandringen van zijn generale staf weigerde Hitler halsstarrig het schiereiland te evacueren. Nochtans konden deze divisies, waaronder een Nederlandse, elders aan het Oostfront beter en efficiënter ingezet worden. De Koerland-divisies hielden stand maar aan een strategisch overbodig front. Tijdens zes Sovjet-offensieven werd een deel van hen nutteloos opgeofferd. De Heeresgruppe Kurland bezat eigen postzegels met daarop de stempel 'Kurland' (de hierbij geplaatste afbeeldingen hebben uitsluitend een historische betekenis).
Op 9 mei 1945 capituleerde de legergroep. Een kleine 200.000 Duitse Koerland-strijders verdwenen achter prikkeldraad.