zondag 22 mei 2022

Verdinaso-Nederland

 Tijdens de afgelopen veertien dagen heb ik me bezig gehouden met het schrijven van een artikel over het wel en wee van Verdinaso-Nederland. Vanaf 1938 leidde de kleine organisatie door omstandigheden buiten haar wil een zelfstandig bestaan. Tot dan was de Nederlandse afdeling van het Verdinaso nauw verbonden met de hoofdorganisatie in België. Gebiedsleider van Verdinaso-Nederland was Ernst Voorhoeve die een nauwe persoonlijke vriendschapsband met Joris van Severen onderhield. Aan de basis van dit artikel ligt een kleine collectie van het weekblad Dinaso Orde: weekblad van het Verdinaso-Nederland dat ik recent antiquarisch kon verwerven. Blijkbaar betreft het een zeldzaam iets. Het artikel zal volgend jaar dankzij de goede zorgen van Maurits Cailliau verschijnen in het Joris van Severen-jaarboek.