maandag 23 december 2019

Artikel over Kortrijkse Oostfronters

Enkele dagen geleden mocht ik het tweede en laatste nummer van de lopende jaargang (jg. 61, 2019, nr. 2) van het heemkundig tijdschrift De Leiegouw in ontvangst nemen. Daarin werd mijn artikel onder de titel "Naar Vlaanderens leeuwenvlag": Kortrijkzanen aan het Oostfront (1941-1945) (p. 189-214) opgenomen.
Voor meer info kunnen belangstellenden terecht bij greet.verschatse@proximus.be en hendrik.callewier@kuleuven.be Googelen kan ook naar www.leiegouw.be