dinsdag 27 december 2016

Eric Defoort en Reimond Tollenaere

Foto Wevako
Hierbij nog een herinnering aan Eric Defoort. Op zaterdag, 19 oktober 1996 werd in Roeselare mijn boek over Reimond Tollenaere voorgesteld. Al maanden eerder had Eric toegezegd om mijn biografie aan den volke voor te stellen. Op de avond voor de voorstelling, 18 oktober dus, kreeg ik echter een telefoon van hem dat hij die voorstelling liever niet deed. Als progressief flamingant vreesde hij voor de aanwezigheid van een aantal mensen van het Vlaams Blok. Hij had schrik dat ze hem te lijf zouden gaan als hij bepaalde uitspraken over Tollenaere zou doen. Ik sprak toen meer dan een uur op hem in en verzekerde dat hem niets zou geschieden. Zo wist ik hem enigszins gerust te stellen. Uiteraard was ik ook in lichte paniek bij de gedachte om enkele uren voor de voorstelling nog een vervanger voor hem te moeten zoeken. Een bijna onmogelijke opgave. Nadien belde ik nog met mijn goede vriend Carlos van Louwe. Gezien zijn goede contacten zorgde hij ervoor dat twee rijkswachters in burger de voorstelling bijwoonden.
De voorstelling zelf verliep zonder problemen. Wel was er wat gemopper toen Defoort Tollenaere als een 'fascist' omschreef. Meer dan vierhonderd mensen woonden de voorstelling bij. Burgemeester Denijs diende extra vaten Rodenbach te laten aanrukken om eenieder te laven. Op de foto zijn Eric en mevrouw Hilda Tollenaere-Saeys in gesprek met elkaar.